G500 bereikt pensioendoorbraak op VVD-congres

in namiddag nog stemmingen over basisbeurs en collegegeld tweede studie

25 AUGUSTUS 2012, ROTTERDAM - DE DOELEN
De politieke jongerenbeweging G500 heeft op het VVD-congres in Rotterdam een pensioendoorbraak bereikt. Met ruim 400 stemmen tijdens het ochtendprogramma is het mogelijk gebleken om de fundamenten van het pensioenstelsel te wijzigen in het VVD-verkiezingsprogramma. De contouren van een nieuw pensioenstelsel worden daarmee zichtbaar. Zo zijn de standpunten over de doorsneepremie, de rekenrente, keuzevrijheid wat betreft pensioenfondsen, bescherming van pensioen bij faillissement van ZZP'ers en de positie van jonge werkenden in pensioenfondsen gewijzigd en versterkt voor de toekomst.

Pensioenen

Minister Kamp heeft zich er persoonlijk garant voor gesteld dat een onderzoek zal volgen naar de doorsneepremie, met als uitgangspunt een einde aan de doorsneepremie. Gekeken zal worden of het afschaffen van de doorsneepremie mogelijk is met een verplichte deelname aan de pensioenfondsen.
Daarnaast lijkt een aanpassing van de rekenrente ten koste van toekomstige generaties van de baan. De VVD vindt door de G500 nu dat de gekozen rekenrente dient aan te zetten tot verstandig risico-management, objectief vaststelbaar dient te zijn op basis van actuele financiële gegevens en niet dient te leiden tot verstoring in de markt voor risicoafdekking. Het opportunistisch aanpassen van de rente moet daarmee voorkomen worden.
Ook is een wijziging overgenomen die pleit voor meer keuzevrijheid bij het kiezen van een pensioenfonds. Zo kan een einde komen aan de verplichte winkelnering.
Vervolgens is een amendement overgenomen dat het opgebouwde pensioenvermogen beschermt bij een faillissement van een ZZP'er.
Tenslotte zal de positie van jonge werkenden in de besturen van pensioenfondsen verbeterd worden: zij hebben immers het meeste belang bij het stabiel houden van het pensioenstesel.

Overige winstpunten: duurzaamheid, zorg en woningmarkt
Naast pensioenen streeft de VVD nu naar 14% duurzame energie in 2020, zoals G500 dat ook bij het CDA in het verkiezingsprogramma heeft weten te krijgen. Daarnaast moeten burgers in de toekomst meer bijdragen aan de zorg om deze betaalbaar te houden. Ook vindt de VVD dat het gat tussen de sociale huur en private huur moet worden verkleind door een nieuw toeslagensysteem. Zo krijgen jonge starters een betere positie op de woningmarkt.

Hypotheekrenteaftrek
Op het vorige VVD-congres heeft G500 per actuele motie de VVD opgeroepen de hypotheekrenteaftrek verder af te beperken en kreeg daarvoor zonder stemrecht bijna een meerderheid. Op het congres is een amendement door kamercentrale Drenthe ingediend om verdere besprekingen over de afbouw van de hypotheekrenteaftrek mogelijk te maken en dat daarbij de nettolastendruk niet verder zal worden verhoogd. Het amendement is, na overleg, last-minute ingetrokken. Daarom is het voor G500 vandaag niet mogelijk om de hypotheekrenteaftrek te agenderen.
 
Stemmingen namiddag
Vanmiddag staan meer stemmingen op het programma die in het ochtendprogramma behandeld zijn. De belangrijkste voor G500 zijn het behoud van de basisbeurs voor de bachelorfase en het niet duurder maken van een tweede studie.
Citaten
"Met het aannemen van amendementen over het eventueel afschaffen van de doorsneepremie, het vasthouden aan een stabiele rekenrente en de introductie van meer keuzevrijheid wat betreft pensioenfondsen, kiest de VVD voor een toekomstbestendig pensioensysteem “(Chef Denktank G500) " Hidde Boersma
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Ilse van Eck

    Communicatie G500 - aanspreekpunt
    0652320529
berichten